Ý kiến kiểm toán và phân tích báo cáo tài chính

0
60Kiểm toán độc lập xuất hiện ở Việt Nam từ năm 1991, cho đến nay, sau 20 năm hoạt động, kiểm toán độc lập đã có những bước phát triển mạnh mẽ và thực sự trở thành một công cụ đặc biệt quan trọng cho các cơ quan quản lý nhà nước, các DN và các nhà đầu tư với vai trò mang lại độ tin cậy cho các thông tin tài chính thông qua chức năng bày tỏ ý kiến về các thông tin được trình bày trên báo cáo tài chính. Thực hiện chức năng này, kiểm toán viên độc lập sau khi thực hiện kiểm toán tại đơn vị được kiểm toán phải đưa ra các ý kiến (báo cáo) kiểm toán về báo cáo tài chính. Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 700 (VSA 700), đưa ra 4 loại ý kiến (báo cáo) kiểm toán về báo cáo tài chính để công ty kiểm toán và các kiểm toán viên áp dụng khi đưa ra ý kiến kiểm toán. Trong đó, trường hợp ý kiến kiểm toán khi có yếu tố tùy thuộc chưa thực sự rõ ràng. Bài viết này nhằm tìm hiểu, phân tích về các ý kiến kiểm toán được quy định trong VSA 700 và quan điểm của tác giả về báo cáo kiểm toán có yếu tố tùy thuộc.

Nguồn: https://kinhtequocdan.com

Xem thêm bài viết khác: https://kinhtequocdan.com/kien-thuc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here