Viết một ứng dụng nodejs

0
99

Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một ứng dụng nodejs đơn giản, để các bạn có một cái nhìn tổng quan về cơ chế hoạt động của nodejs.

Trước khi bắt đầu vào bài hướng dẫn,các bạn lưu tâm giùm mình 3 điểm sau đây của 1 ứng dụng nodejs.

 1. Import những module cần thiết : trong nodejs chúng ta sẽ sử dụng từ khóa require để import 1 module cần thiết cho nodejs, nó cũng giống như là require trong PHP khi các bạn muốn include một class nào đó
 2. Tạo Server : Như đã giới thiệu ở các bài trước, nodejs sẽ tự tạo server cho riêng nó, và server này sẽ lắng nghe các request từ các clients tương tự như Apache HTTP Server.
 3. Nhận request và trả về các response : Server được tạo từ nodejs sẽ có nhiệm vụ nhận các response từ client và trả về các response ngược lại cho client.

1. Import những module cần thiết :

Ở đây chúng ta sẽ sử dụng từ khóa require để import đối tượng http của nodejs,và ta lưu đối tượng này vào 1 biến gọi là http để tiện sử dụng sau này :

var http = require("http");

2. Tạo server

Ở bước này chúng ta sẽ sử dụng phương thức có sẵn của http ( http.createServer() ) để tạo 1 server riêng cho ứng dụng nodejs, ứng dụng này sẽ sử dụng port 8081. Bên trong phương thức createServer ta sẽ pass 1 function bao gồm 2 tham số mặc định là request và response như đoạn code dưới đây :

http.createServer(function (request, response) {

  // Gửi HTTP header 
  // Trạng thái HTTP: 200 : OK
  // Content Type: text/plain
  response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  
  // Gửi 1 response có nội dung là "Hello World" ra client
  response.end('Hello World\n');
}).listen(8081);

// Console print đoạn text dưới đây để biết server đang chạy
console.log('Server running at http://127.0.0.1:8081/');

3. Chạy ứng dụng.

Giờ thì các bạn lưu toàn bộ đoạn code dưới đây vào 1 file đặt là test_nodejs.js :

var http = require("http");

http.createServer(function (request, response) {

  // Gửi HTTP header 
  // Trạng thái HTTP: 200 : OK
  // Content Type: text/plain
  response.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  
  // Gửi 1 response có nội dung là "Hello World" ra client
  response.end('Hello World\n');
}).listen(8081);

// Console print đoạn text dưới đây để biết server đang chạy
console.log('Server running at http://127.0.0.1:8081/');

Sau đó các bạn mở Terminal (Ubuntu) hoặc trên cmd (Window) và di chuyển đến thư mục chứa file test_nodejs.js và chạy đoạn lênh sau :

node test_nodejs.js

Bạn sẽ thấy xuất ra ngoài màng hình console là :

Server running at http://127.0.0.1:8081/'

Sau đó bạn mở trình duyệt lên và gõ địa chỉ : http://127.0.0.1:8081. Sẽ thấy xuất ra ngoài màng hình từ “Hello World”.

Thân ái, chúc các bạn học tốt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here