[TTooldev] Đọc số tiền bằng chữ

2
96Đây là cách đọc số tiền bằng chữ mà không cần cài bất cứ Addin hay viết dòng code nào cả, có thể sử dụng trên Excel lẫn GoogleSheet đều được! Cú pháp hàm có vẻ đơn giản nhỉ?
Web demo:

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here