Time value of money – Giá trị tiền tệ theo thời gian (1)

0
48Hướng dẫn khái niệm và cách tính Giá trị tiền tệ theo thời gian (Effective annual rate, Present value, Future value, Cash flow,..) (lãi suất hiệu dụng, giá tri hiện tại, giá trị tương lai,…)
Giáo trình CFA L1, MBA.
Download file bài tập tại:

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here