‘Thay áo thép’ cho nhà rông huyền thoại Tây Nguyên | VTCVTC | Nhà rông, nhà sàn ở Gia Lai đang khoác lên tấm áo mới. Người dân đã sử dụng vật liệu săt thép để dựng nhà rông.
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:
* Xem thêm trên VTCNews:

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *