Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản

0
35Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản
Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản
Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản
Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản. Điều 45. Tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản. Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn và các khoản tổn thất đầu tư dài hạn khác. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn gồm:
– Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư trong hoạt động đầu tư tài chính: Là dự phòng phần giá trị bị tổn thất do giảm giá các loại chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ có thể xảy ra;

Nguồn: https://kinhtequocdan.com

Xem thêm bài viết khác: https://kinhtequocdan.com/tai-chinh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here