Sách Toán tài chính ứng dụng

0
26Toán tài chính ứng dụng
Các bạn có thể đặt mua sách tại
MỤC LỤC NỘI DUNG CUỐN SÁCH

CHƯƠNG 1: LÃI ĐƠN
1. PHƯƠNG PHÁP LÃI ĐƠN
2. GIẢI THÍCH CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
3. CÁC KỸ HIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CHƯƠNG
4. DÂN NHẬP PHƯƠNG PHÁP LÃI ĐƠN
5. LÃI XUẤT TRUNG BÌNH
6. LÃI XUẤT THỰC
CHƯƠNG 2: LÃI KÉP
1. PHƯƠNG PHÁP LÃI KÉP
2. DẪN NHẬP PHƯƠNG PHÁP LÃI KÉP
3. SO SÁNH LÃI ĐƠN VÀ LÃI KÉP
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
CHƯƠNG 3: CHIẾU KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ
1. TIẾP CẬN CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
2. CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ NGẮN HẠN THƯỜNG ĐƯỢC CHIẾT KHẤU
3. CHIẾT KHẤU THƯƠNG PHIẾU
4. CHIẾT KHẤU TÍN PHIẾU KHO BẠC
5. CHIẾT KHẤU CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI VÀ SỔ TIẾT KIỆM
6. CHIẾT KHẤU THEO LÃI KÉP
– BÀI TẬP TỰ LUYỆN
CHƯƠNG 4: TÀI KHOẢN VÃNG LAI
1. CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN
2. TÀI KHOẢN VÃNG LAI
3. PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY TÀI KHOẢN VÃNG LAI
4. TÀI KHOẢN TIỀN GỬI THANH TOÁN
5. TAI KHOẢN CHO VAY LUÂN CHUYỂN
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
CHƯƠNG 5: NIÊN KIM
1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT THỜI GIÁ TIỀN TỆ
2. HIỂU VỀ GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI VÀ GIÁ TRỊ HIỆN TẠI
3. PHÂN BIỆT KHOẢN TIỀN VÀ CHUỖI TIỀN
4. CÁC KÝ HIỆU
5. GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA MỘT KHOẢN TIỀN
6. GIÁ TRỊ HIỆN TẠI CỦA MỘT KHOẢN TIỀN
7. GIÁ TRỊ TƯƠNG LAI CỦA CHUỖI TIỀN
8. GIÁ TRỊ HIỆN TẠI CỦA CHUỖI TIỀN
9. CHUỖI TIỀN BIẾN ĐỔI THEO CẤP SỐ CỘNG
10. CHUỖI TIỀN BIẾN ĐỔI THEO CẤP SỐ NHÂN
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
CHƯƠNG 6: VAY VỐN
1. CÁC PHƯƠNG THỨC TRẢ NỢ
2. TRẢ NỢ VAY VÀ LÃI MỘT LẦN KHI ĐÁO HẠN
3. TRẢ NỢ THEO PHƯƠNG THỨC DƯ NỢ GIẢM DẦN
4. PHƯƠNG PHÁP LẬP QUỸ TRẢ NỢ
5. XỬ LÝ PHẦN TRẢ NỢ VÀO CUỐI KỲ
6. LÃI SUẤT THAY ĐỔI
BÀI TẬP TỰ LUYỆN
PHỤ LỤC 1: PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY
PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG SOLVER TRONG EXCEL

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here