Mẫu biểu nào để lập dự báo dòng tiền ngắn hạn?

0
34Lập kế hoạch dòng tiền là một việc rất quan trọng để doanh nghiệp kiểm soát dòng tiền một cách chủ động. Tuy nhiên, phương pháp và mẫu biểu không phù hợp, gây khó khăn cho việc đối chiếu giữa kế hoạch và thực tế làm mất đi tính hiệu quả

Hậu quả là việc lập kế hoạch dòng tiền mang tính hình thức hơn là phục vụ cho nhà quản lý

#Trần_Tuấn #CleverCFO #Quản_trị_dòng_tiền

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here