Mã số 03 – Đại học Kinh tế ĐN (8/3)Cuộc thi thiết kế tác phẩm tuyên truyền về phẩm chất, đạo đức Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” – Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng, tháng 3 năm 2013
Xem đầy đủ các clip dự thi tại website

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *