Lịch sử tiền tệ Tập 2.1

1
85Tập 2: Sự Lệ Thuộc Của Con Người (Human bondage)

Do đâu mà tài chính trở thành lĩnh vực chỉ dành cho những bậc thầy? Xuyên suốt sự đi lên của thị trường trái phiếu ở nước Ý thời Phục Hưng. Với sự ra đời của trái phiếu, chiến tranh tài chính đã biến đổi và lan truyền đến tây bắc châu Âu và vượt qua Đại tây dương. Thị trường trái phiếu đã giúp gia đình Rothchild trở thành gia tộc giàu có và quyền lực nhất thế kỉ 19.

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here