(Hướng Dẫn)Tạo một hệ thống tiền tệ (money) trong Minecraft bình thường(vanilla)

44
131

Download MineCraft Free

Cảm ơn bạn chi hai đã cho mình ý tưởng để làm video này
Commands: (xem video)
1_/scoreboard objectives add Money dummy (tạo objective)
2_/scoreboard objectives setdisplay sidebar Money (thiết lập hiển thị cho objective)
3_/scoreboard players add @p Money số_tiền (tăng tiền)
4_/scoreboard players remove @p Money số_tiền (giảm tiền)
5_/scoreboard players set @p Money số_tiền (thiết lập số tiền)
Commands để tạo một shop (xem video)
1_/testfor @p[score_Money_min=giá]
2_/scoreboard players remove @p Money giá
(Bonus) Command để giết một con Mob nhận tiền (xem video)
1_/scoreboard objectives add tên_objective(tùy bạn) stat.killEntity.tên_mob (tên mob phải viết đúng chính tả,đúng chữ hoa,chữ thường)
2_/testfor @p[score_tênobjective_min=1]
3_/scoreboard players set @p tên_objective 0
4_/scoreboard players add @p Money số_tiền_nhận

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

44 COMMENTS

  1. bạn ơi, làm sao để khi đến 0 money rồi thì ko mua được, mik chơi thì money nó vẫn có thể giảm xuống -1, -2, -3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here