Hướng dẫn restore và backup database trên hosting PleskHướng dẫn backup, restore database trên hosting Plesk
1. Backup database:
Đăng nhập quản trị hosting
Chọn data cần backup
Đặt một tên bất kỳ
Sau đó click vào tên db vừa backup để tải về
2. Restore database
Đăng nhập quản trị hosting
Chọn db còn restore
Tìm data cần Restore sau đó tìm đến file lưu trữ db trên máy tính lên hosting để thực hiện restore.

Các bài hướng dẫn khác xem thêm tại:
Xem thêm tại:
Dịch vụ Domain –
Dịch vụ Hosting –
Dịch vụ Server –
Dịch vụ Email –
Thiết kế web –

Nguồn: https://kinhtequocdan.com

Xem thêm bài viết khác: https://kinhtequocdan.com/doanh-nghiep

  • hướng dẫn down code về đi bạn

    Hong ninh March 29, 2020 11:04 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *