Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG – May Việt Tiến – Phần 11

0
65Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG (Tổng Công ty CP May Việt Tiến) – 24/04/2019 – Phần 11

File Excel – Ý chính Toàn bài:

1. Phân tích Lưu chuyển Tiền tệ – Phần Lưu chuyển Kinh doanh: có khoản lớn có Lãi trước thuế, hoàn nhập Khấu hao Tài sản Cố định, loại bỏ Lãi từ Đầu tư, Phải thu và Phải trả. Trong đó thì Phải thu lại nhỏ hơn Phải trả nên vẫn thặng dư trong Công Nợ. Tổng lại Lưu chuyển Kinh doanh vẫn đang Dương (Tốt)
2. Phân tích Lưu chuyển Tiền tệ – Phần Lưu chuyển Đầu tư: chủ yếu nhất là VGG tăng Đầu tư Tài sản Cố định nên Lưu chuyển Đầu tư bị âm. Đây là khoản Đầu tư cần thiết vào các Nhà máy Dệt May mới để phát trưởng trong Tương lai. Đặc biệt là khoản Đầu tư này chỉ chiếm chưa đến khoảng gần 1 nữa số lãi có được trong năm Tài chính 2018 nên vẫn cân đối (Tốt)
3. Phân tích Lưu chuyển Tiền tệ – Phần Lưu chuyển Tài chính: chủ yếu nhất là VGG trả Cổ tức Tiền mặt cho cổ đông và cũng chỉ chiếm 1 phần 3 Lợi nhuận kiếm được trong năm. Vẫn khá cân bằng giữa Lợi nhuận chia cho Cổ đông và giữ Lại phát triển Tái đầu tư Phát triển trong Tương lai (Tốt)
4. Phân tích Thuyết Minh Báo cáo Tài chính VGG: một thông tin thêm đáng chú y nhất là Cổ đông South Island Garment lại tham gia Mua Bán với VGG khá nhiều. Cổ đông này Hỗ trợ VGG khá nhiều (Tốt)

Xem đầy đủ hơn tại Bản Website bằng cách Google Tìm kiếm “Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu VGG”

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 24/04/2019
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Chứng khoán biết Cách Phân tích Công ty

Link Phần 10:
Link Phần 12:

Bùi Huy Hiệp – 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Facebook:

Đăng ký Tài khoản Chứng khoán chỗ Mình để nhận được Hỗ trợ Tư vấn Tốt nhất
Mở Trực tiếp hoặc Từ xa – Link:

Khóa học Chứng khoán – Cơ bản cho Người mới Tìm hiểu
1. Học viên học Trực tiếp tại Hà Nội – Link:
2. Học viên học Online từ Tỉnh xa – Link:

Đăng ký tham gia Nhóm Chat Chứng khoán Telegram – Định hướng Đầu tư Dài hạn
Link Đăng ký:

Nguồn: https://kinhtequocdan.com

Xem thêm bài viết khác: https://kinhtequocdan.com/tai-chinh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here