Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL – Sonadezi Long Thành – Phần 9

0
33Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL (Công ty CP Sonadezi Long Thành) – 12/01/2019 – Phần 9

File Excel – Ý chính Toàn bài:

1. Báo cáo Tài chính Q3.2018 – Phần Lưu chuyển Tiền tệ – Lưu chuyển Kinh doanh: Khấu hao Tài sản Cố định, Lãi / Lỗ từ Hoạt động Đầu tư, Phải trả – Dương Tiền (Tốt)
2. Lưu chuyển Đầu tư: Chi Đầu tư Tài sản Cố định, Chi do Gửi tiền, Thu do Đáo hạn Gửi tiền, Thu Cho vay / Cổ tức – Âm nhẹ Tiền do Đầu tư thêm Tài sản Cố định (Tốt)
3. Lưu chuyển Tài chính: Cổ tức Tiền mặt trả cho Cổ đông SZL (Bình thường)
4. Tổng Lưu chuyển Tiền: Dương (Tốt)
5. Xem thêm Thuyết minh Báo cáo Tài chính: Rà soát xem có gì bất thường – Không có (Tốt)

Xem đầy đủ hơn tại Bản Website bằng cách Google Tìm kiếm “Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu SZL”

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 12/01/2019
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Chứng khoán biết Cách Phân tích Công ty

Link Phần 8:
Link Phần 10:

Bùi Huy Hiệp – 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Facebook:

Đăng ký Tài khoản Chứng khoán chỗ Mình để nhận được Hỗ trợ Tư vấn Tốt nhất
Mở Trực tiếp hoặc Từ xa – Link:

Khóa học Chứng khoán – Cơ bản cho Người mới Tìm hiểu
1. Học viên học Trực tiếp tại Hà Nội – Link:
2. Học viên học Online từ Tỉnh xa – Link:

Đăng ký tham gia Nhóm Chat Chứng khoán Telegram – Định hướng Đầu tư Dài hạn
Link Đăng ký:

Nguồn: https://kinhtequocdan.com

Xem thêm bài viết khác: https://kinhtequocdan.com/tai-chinh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here