Hướng dẫn lập lưu chuyển tiền tệ trực tiếp tự động bằng Excel – P1

1
130Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp (thông tư 200/2014/TT-BTC) sử dụng Excel.

+ Các chỉ tiêu của lưu chuyển tiền tệ được lập đơn giản bằng hàm DSUM + Indirect. Số liệu được lấy tự động từ vùng điều kiện.
+ Lấy trực tiếp từ bảng nhật ký chung, không cần tách riêng tài khoản 111,112 và không lọc từng chỉ tiêu bằng tay như các hướng dẫn hiện tại

File nằm trong chương trình đào tạo 100 thủ thuật Excel kế toán. Bạn quan tâm vui lòng tham khảo tại: clevercfo.edu.vn/100-thu-thuat-excel-ke-toan-tai-chinh.html

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://kinhtequocdan.com/tai-chinh

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here