(Hướng dẫn) Cách để lấy item đã được enchant trong minecraft

22
367

Lệnh lấy đồ có 1 cái enchant : /give @p Tênitem 1 0 {ench:[{id:số,lvl:số}]}
Lệnh lấy đồ có từ 2 3 enchant trở lên : /give @p Tênitem 1 0 {ench:[{id:số,lvl:số},{id:số,lvl:số}]}
*Chú ý: Ở đây:
– Tênitem là đồ bạn muốn lấy ( vd: diamond_pickaxe,stick,iron_sword,…)
– id:số là số id ( list id sẽ ở bên dưới )
– lvl:số là số level bạn muốn cho cái enchant ( tuỳ ý , vd:1,10,15,100)
Vd 1 lệnh hoàn chỉnh :
/give @p diamond_pickaxe 1 0 {ench:[{id:32,lvl:10},{id:33,lvl:100},{id:34,lvl:1000},{id:35,lvl:10000}]}
( Lệnh này sẽ được những thứ trên ảnh thu nhỏ của video này nhé =]]] )
List ID các enchantment:
Giáp ( giáp kim cương,..)

Download MineCraft Free

 

0 | minecraft:protection | Protection
1 | minecraft:fire_protection | Fire Protection
2 | minecraft:feather_falling | Feather Falling
3 | minecraft:blast_protection | Blast Protection
4 | minecraft:projectile_protection | Projectile Protection
5 | minecraft:respiration | Respiration
6 | minecraft:aqua_affinity | Aqua Affinity
7 | minecraft:thorns | Thorns
8 | minecraft:depth_strider | Depth Strider (1.8)

34 | minecraft:unbreaking | Unbreaking

Vũ khí ( kiếm, … )

16 | minecraft:sharpness | Sharpness
17 | minecraft:smite | Smite
18 | minecraft:bane_of_arthropods | Bane Of Arthropods
19 | minecraft:knockback | Knockback
20 | minecraft:fire_aspect | Fire Aspect
21 | minecraft:looting | Looting
48 | minecraft:power | Power
34 | minecraft:unbreaking | Unbreaking

Dụng cụ ( Cúp, riều các kiểu )

32 | minecraft:efficiency | Efficiency
33 | minecraft:silk_touch | Silk Touch
34 | minecraft:unbreaking | Unbreaking
35 | minecraft:fortune | Fortune

Cung

48 | minecraft:power | Power
49 | minecraft:punch | Punch
50 | minecraft:flame | Flame
51 | minecraft:infinity | Infinity

Cần câu

61 | minecraft:luck_of_the_sea | Luck of the Sea (1.8)
62 | minecraft:lure | Lure (1.8)

======================================================
Nếu các bạn thấy thích video này đừng quên like và subscribe để mình có động lực làm tiếp video nhé !
Fanpage tụi mình :
Facebook cá nhân :
Kingnut :
xNova :
Các series đang làm :
Minecraft mod công viên khủng long :
Survival 1.7 :
Survival 1.8 ( tạm ngưng ) :
Deadpool ( Mất trò này cmnr ) :
Skyblock survival 1.7 :
Outlast ( đang làm sợ quá nên tạm thời ngưng ) :
Review map :
Các video hướng dẫn :
Các video giải trí :
▒█░░░ ▀█▀ ▒█░▄▀ ▒█▀▀▀
▒█░░░ ▒█░ ▒█▀▄░ ▒█▀▀▀
▒█▄▄█ ▄█▄ ▒█░▒█ ▒█▄▄▄

░█▀▀█ ▒█▄░▒█ ▒█▀▀▄
▒█▄▄█ ▒█▒█▒█ ▒█░▒█
▒█░▒█ ▒█░░▀█ ▒█▄▄▀

▒█▀▀▀█ ▒█░▒█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀█ ▒█▀▀█ ▒█▀▀█ ▀█▀ ▒█▀▀█ ▒█▀▀▀
░▀▀▀▄▄ ▒█░▒█ ▒█▀▀▄ ░▀▀▀▄▄ ▒█░░░ ▒█▄▄▀ ▒█░ ▒█▀▀▄ ▒█▀▀▀
▒█▄▄▄█ ░▀▄▄▀ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄█ ▒█▄▄█ ▒█░▒█ ▄█▄ ▒█▄▄█ ▒█▄▄▄

Nguồn: https://kinhtequocdan.com

Xem thêm bài viết khác: https://kinhtequocdan.com/tai-chinh

22 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here