Giới thiệu về Khoa Ngân hàng UEH | Introduction to School of Banking UEH

0
37Vào ngày 02/06/1976, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (Ông Trần Dương) đã ký công văn số 891/VP gởi Ban phụ trách Đại học Luật khoa (Trường Kinh tế ở miền Nam) trong đó Ngân hàng Quốc gia Việt Nam nhất trí giải quyết các vấn đề sau:
– Mở các lớp chuyên nghiệp ngân hàng với các hệ chính quy dài hạn bắt đầu từ khóa 1 năm 1976 – 1980 (thời gian đào tạo 4 năm, riêng lớp ngoại hối 5 năm), cao đẳng kinh tế (đối với 1000 sinh viên cũ – thời gian đào tạo khoảng 2 năm và kết thúc vào tháng 8/1977) và chuyên tu (khoảng 1.5 năm đến 2 năm).
– Ðồng thời theo Quyết định số 647 ngày 25/08/1976 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cử PGS.TS. Lê Văn Tư phụ trách văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm chủ nhiệm khoa Ngân hàng trường Ðại học Kinh tế.
Một số sinh viên tiêu biểu của các khóa:
– 125 sinh viên KA đã tốt nghiệp năm 1978: Phạm Văn Năng, Trần Mộng Hùng, Võ Văn Châu, Huỳnh Nghĩa Hiệp, Ngô Hướng, Hồ Diệu, Nguyễn Hồng Hải…
– 208 sinh viên KB: Trần Minh Tuấn, Trần Ngờc Minh, Vũ Phúc Thái, Lâm Việt Sơn, Nguyễn Thị Thúy Vân, Nguyễn Trí Tâm, Nguyễn Bá Vượng, Phan Thanh Long, Hồ Ðăng Trung, Trần Minh Khởi, Hoàng Tưởng, Lê Thành Lân…
– 55 sinh viên KC: Mai Văn Hải, Tô Nghị, Trần Thị Bạch Lan…
– 71 sinh viên Ngân hàng – Ngoại hối K1 tốt nghiệp năm 1980: Lê Chí Hiếu, Trần Ðắc Sinh, Nguyễn Gia Ðịnh, Nguyễn Bay, Ðào Hảo, Ðặng Chí Chơn, Lê Tấn Phát, Nguyễn Nam Hải…
Như vậy trong hơn 30 năm qua, khoa Ngân hàng đã đào tạo khoảng 10.000 cử nhân kinh tế, thạc sĩ, tiến sĩ, trong số đó nhiều người đang giữ những chức vụ quan trọng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng – chứng khoán – sản xuất kinh doanh, một số anh chị đã trở thành cán bộ giảng dạy tại các trường đại học và đảm nhiệm những chức vụ cao cấp.
Ngày 27/01/1995 Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 16/CP về việc thành lập Đại học Quốc gia TP.HCM. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2819/GD-ÐT ngày 09/07/1996 thành lập Trường Ðại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở hợp nhất Trường Đại học Kinh tế TP.HCM và Khoa Kinh tế của Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM. Ðây là một bước ngoặt khá lớn, có tác động mạnh mẽ đến lịch sử hình thành và phát triển của nhà trường. Theo đó, bộ môn Tài chính – Ngân hàng của khoa Kế Tài Ngân (thuộc Ðại học Kinh tế cũ) được ghép vào Khoa Tài chính doanh nghiệp và kinh doanh tiền tệ để hình thành nên bộ môn Kinh doanh tiền tệ (Ngân hàng – Chứng khoán) từ năm 1996.
Ðến năm 2003, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – PGS.TS. Phạm Văn Năng đã ký quyết định số 216/QÐ- ÐHKT ngày 15/10/2003 về việc thành lập Khoa Ngân hàng trên cơ sở tách bộ môn Kinh doanh tiền tệ từ Khoa Tài chính doanh nghiệp và Kinh doanh tiền tệ.

Nguồn: https://kinhtequocdan.com

Xem thêm bài viết khác: https://kinhtequocdan.com/kien-thuc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here