Giáo trình Kinh tế chính trị Mac Lenin – Chương 8

0
7303. Kinh tế Chính trị Mac – Lenin
Tác giả: HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
Nhà xuất bản: CHÍNH TRỊ QUỐC GIA – 2008
Người đọc: Thảo Nguyên
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
——————————–
Sơ lược sách:
Chương 1: Kinh tế học chính trị Mác – Lênin – đối tượng phương pháp, chức năng
Chương 2: Sản xuất và tái sản xuất xã hội
Chương 3: Tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội
Chương 4: Sự ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa
Chương 5: Hàng hóa và tiền tệ
Chương 6: Sản xuất, giá trị thặng dư  quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản
Chương 7: Vận động của tư bản và tái sản xuất tư bản xã hội
Chương 8: Lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất
Chương 9: Tư bản kinh doanh hàng hóa và lợi nhuận thương nghiệp
Chương 10: Tư bản cho vay và lợi tức cho vay trong chủ nghĩa tư bản
Chương 11: Tư bản kinh doanh nông nghiệp và địa tô tư bản chủ nghĩa
Chương 12: Chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
Chương 13: Chủ nghĩa tư bản ngày nay và xu hướng vận động của nó
Chương 14: C.Mác, Ph. Ăngghen và V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Chương 15: Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 16: Quan hệ sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 17: Kinh tế hàng hoá nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 18: Kinh tế nông thôn trong thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 19: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 20: Lưu thông hàng hóa và thương nghiệp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 21: Tài chính trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 22: Lưu thông tiền tệ tín dụng và ngân hàng trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 23: Thu nhập cá nhân, phúc lợi tập thể và phúc lợi xã hội trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 24: Kinh tế đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chương 25: Nhà nước trong nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa
———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://kinhtequocdan.com

Xem thêm bài viết khác: https://kinhtequocdan.com/tai-chinh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here