Doanh nghiệp mất 14.300 tỷ cho kiểm tra chuyên ngành | VTC1VTC1 | Bộ trưởng – Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng đã có yêu cầu các doanh nghiệp và các cơ quan liên ngành rà soát lại quá trình thu phí kiểm tra chuyên ngành, tránh để tình trạng bội thu.

Xem Bản tin trưa 21/08 tại:

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *