[Đang dịch phụ đề tiếng Việt] Peter Thiel dạy cách khởi nghiệp thông qua quyển sách ZERO TO ONE

2
75[Đang dịch phụ đề tiếng Việt] Peter Thiel dạy cách khởi nghiệp thông qua quyển sách ZERO TO ONE (KHÔNG ĐẾN MỘT)

Follow Huỳnh Hữu Tài và WeTransform tại đây:
Facebook:
Website:
YouTube:
Instagram:
Slideshare:
Medium:
Issuu:
Tiki:
Shopee:
Email: tai@wetransform.vn

Danh sách 10 cuốn sách do Huỳnh Hữu Tài và nhóm WeTransform dịch, liên kết xuất bản:
1. Cuộc cách mạng nền tảng (Platform Revolution):
2. Cuộc dịch chuyển đại dương xanh (Blue Ocean Shift):
3. Chiến lược dữ liệu (Data Strategy):
4. Deep Learning – Cuộc Cách Mạng Học Sâu (The Deep Learning Revolution):
5. Inbound Marketing (Inbound Marketing):
6. Quyền lực mới (New Power):
7. Câu chuyện iPhone (The One Device):
8. Platform ứng dụng (Platform: Get noticed in a noisy world):
9. Tăng trưởng thần tốc (Blitzscaling):
10. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để dẫn đầu (AI in Practice):

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

2 COMMENTS

  1. Hay Thiel why don't you tell us the real story of the origin of facebook like how you knew it was
    stolen
     https://americans4innovation.blogspot.com/2016/04/hillary-server-gate-covered-up-by-fbi.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here