BÁO CÁO TÀI CHÍNH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA WARREN BUFFETT – CHƯƠNG 7

0
79CHƯƠNG 7: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH – NƠI WARREN BẮT ĐẦU.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. (Đơn vị: triệu USD).
Doanh thu: 10.000
Giá vốn hàng bán: 3.000
Lợi nhuận gộp: 7.000
Chi phí từ hoạt động kinh doanh
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp: 2.100
Chi phí nghiên cứu và phát triển: 1.000
Khấu hao: 700
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.200
Chi phí lãi vay: 200
Lãi (lỗ) do thanh lý tài sản: 1.275
Kết quả từ các hoạt động khác: 225
Thu nhập trước thuế: 1.500
Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp: 525
Lợi nhuận thuần: 975
Trong cuộc tìm kiếm công ty kỳ diệu có lợi thế cạnh tranh
bền vững, Warren luôn bắt đầu với báo cáo kết quả hoạt
động kinh doanh của công ty. Các báo cáo này cho nhà đầu tư biết được các kết quả hoạt động của công ty trong một khoảng thời gian. Thông thường các kết quả này được báo cáo mỗi quý và vào cuối năm. Các bản báo cáo kết quả kinh doanh luôn được đi kèm với khoảng thời gian nhất định – ví dụ như từ 31/01/2007 đến 31/12/2007.
Báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm ba thành phần cơ bản: Thứ nhất là doanh thu của doanh nghiệp. Sau đó là chi phí, được trừ vào doanh thu và chúng ta sẽ biết công ty lời hay lỗ. Nghe có vẻ đơn giản phải không bạn? Đúng là như vậy đấy.
Trong buổi đầu của ngành phân tích chứng khoán, các nhà phân tích hàng đầu lúc đó, chẳng hạn như thầy Benjamin Graham của Warren, đã chỉ tập trung xem một công ty có tạo lợi nhuận hay không và rất ít chú ý hoặc không chú ý đến khả năng tồn tại dài hạn của nguồn lợi nhuận đó.
Như chúng ta đã thảo luận trước đây, Graham không quan
tâm liệu công ty có là một doanh nghiệp có kinh tế quá tốt
đang kinh doanh trong lĩnh vực quen thuộc không, hay đó
chỉ là một trong số hàng ngàn doanh nghiệp tầm thường
đang đấu tranh để sinh tồn. Graham sẽ mua vào cổ phiếu
của một doanh nghiệp tồi tệ trong một cơn xúc động nếu
ông nghĩ rằng nó đủ rẻ.
Warren đã thật sáng suốt khi chia thế giới kinh doanh
thành hai nhóm khác nhau: Nhóm thứ nhất là những công
ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn bền vững hơn các cá thể
cạnh tranh. Đây là các doanh nghiệp mà nếu ông có thể
mua cổ phiếu với mức giá hợp lý hoặc tốt hơn thì ông sẽ trở
thành tỷ phú nếu giữ chúng đủ lâu. Nhóm còn lại là tất cả
các doanh nghiệp tầm thường đang vùng vẫy năm này qua năm khác trong một thị trường cạnh tranh, khiến chúng trở thành những khoản đầu tư dài hạn tồi tệ.
Trong khi tìm kiếm các doanh nghiệp tuyệt vời này,
Warren đã nhận ra rằng từng mục riêng lẻ trong báo cáo
kết quả hoạt động kinh doanh của một công ty có thể cho
ông biết liệu công ty có sở hữu lợi thế cạnh tranh bền vững
dài hạn tạo nên sự giàu có đáng kinh ngạc hay không, lợi
thế cạnh tranh dài hạn mà ông ấy rất muốn có. Không chỉ
là liệu công ty có tạo ra tiền hay không, mà là lợi nhuận
của nó thuộc dạng nào, liệu công ty có cần chi nhiều tiền
cho nghiên cứu và phát triển để giữ vững lợi thế cạnh tranh
hay không, và có cần sử dụng nhiều nợ để tạo lợi nhuận
hay không. Những yếu tố này tạo thành một dạng thông
tin mà ông khai thác ở báo cáo kết quả hoạt động kinh
doanh để tìm hiểu đặc tính kinh tế của một công ty. Vối
Warren, nguồn gốc của lợi nhuận luôn quan trọng hơn bản
thân khoản lợi nhuận đó.
Trong năm mươi chương tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung
vào từng mục riêng lẻ trong báo cáo tài chính của công ty
và xem Warren tìm kiếm những gì để biết được liệu đây
là dạng doanh nghiệp sẽ làm ông nghèo đi hay là doanh
nghiệp tốt với lợi thế cạnh tranh bền vững dài hạn sẽ tiếp
tục giúp ông là một trong những người giàu nhất thế giới.

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here