Bài 7 Thực hành kế toán thương mại dịch vụ trên phần mềm misa

0
37Thực hành kế toán thương mại dịch vụ trên phần mềm misa
Đăng ký kênh youtube tại đây:
==================================================

Xem nội dung, học thử miễn phí tại:

CHƯƠNG TRÌNH HỌC
1. Trước tiên học viên sẽ được hướng dẫn cách định hình những công việc mà một người kế toán tổng hợp phải làm từ việc xác định hình thức kế toán doanh nghiệp đang áp dụng, hình thức doanh nghiệp, các chế độ kế toán đang được áp dụng tại doanh nghiệp….
2. Hệ thống phương pháp hạch toán kế toán trong công ty thương mại, dịch vụ.
3. Khai báo danh mục đầu kỳ
4. Khai báo số dư đầu kỳ
5. Hạch toán các nghiệp vụ
– Hướng dẫn hạch toán hóa đơn mua hàng hóa về nhập kho thanh toán ngay, chưa thanh toán.
– Hạch toán các hóa đơn mua hàng hóa về không qua kho xuất bán ngay cho khách hàng.
– Hạch toán các hóa đơn mua chi phí phân bổ vào giá mua hàng hóa làm tăng giá vốn của hàng hóa lên.
– Thực hành kế toán mua và ghi tăng công cụ dụng cụ trong các trường hợp cụ thể.
– Thực hành kế toán mua và ghi tăng tài sản cố định , nhượng bán, thanh lý TSCĐ.
– Hach toán kế toán tiền mặt và việc theo dõi sổ quỹ tiền mặt vào từng thời kỳ.
– Hạch toán tiền kế toán ngân hàng và việc theo dõi chi tiết số dư chi tiết tài khoản từng ngân hàng.
– Thực hành phân hệ kế toán bán hàng, các khoản giảm trừ doanh thu như hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán,…
– Hạch toán hóa đơn bán dịch vụ trong các trường hợp cụ thể
– Thực hành phân hệ kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương áp dung theo chế độ bảo hiểm mới nhấtCác bút toán cuối kỳ.
– Các bút toán kết chuyển lãi (lỗ)
CÂN ĐỐI SỐ LIỆU
– Việc cân đối số liệu không khó nhưng để biết số liệu báo cáo đó đã đúng và hợp lý hay chưa thì đó là một vấn đề mà các bạn kế toán cần biết. Sau khi nhập liệu:
– Dạy cách nhận biết từng tài khoản giữa chi tiết và tổng hợp đã hợp lý chính xác hay chưa? Cách sửa sai các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.
– Dạy cách xử lý quỹ tiền mặt tại doanh nghiệp trong các trường hợp âm quỹ tiền mặt, quỹ tiền mặt quá nhiều.
– Dạy cách xử lý các vấn đề như hàng tồn kho, cân đối giữa doanh thu và chi phí, các vấn đề sai sót về tài sản cố định, công cụ dụng cụ giữa chi tiết và tổng hợp so với báo cáo tài chính.
– Dạy cách cân đối số dư về tiền thuế được khấu trừ và tiền thuế GTGT phải nộp so với báo cáo thuế hàng tháng
– Hướng dẫn cách xem báo cáo công nợ phải thu của khách hàng , công nợ phải trả cho nhà cung cấp
LÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Hướng dẫn kỹ bản chất của các chỉ tiêu từ bảng cân đối tài khoản để lên các báo cáo khác gồm:
– Bảng cân đối kế toán
– Bảng kết quả kinh doanh
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Thuyết minh báo cáo tài chính
IN SỔ SÁCH VÀ CÁCH SẮP XẾP HỒ SƠ
– Hướng dẫn cách đánh lại số chứng từ một cách khóa học và logic
– Hướng dẫn cách in theo lô từng loại sổ sách và chứng từ đính kèm
– Hướng dẫn kẹp hồ sơ, chứng từ trước khi quyết toán với công ty thương mại dịch vụ
– Hướng dẫn in đầy đủ các sổ sách
– Hướng dẫn in các báo cáo cần thiết cho công ty thương mại

Nguồn: https://kinhtequocdan.com

Xem thêm bài viết khác: https://kinhtequocdan.com/tai-chinh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here