Bài 1 Khóa học kế toán xây dựng trên phần mềm MISA 2017

0
73Bài 1 Khóa học kế toán xây dựng trên phần mềm MISA 2017
Đăng ký kênh youtube tại đây:
====================================================

Xem nội dung, học thử miễn phí tại đây:

Mục tiêu khóa học kế toán xây dựng trên phần mềm MISA 2017

– Hiểu được đặc điểm của doanh nghiệp hoạt động xây lắp và sự khác biệt so với doanh nghiệp thương mại, dịch vụ ….
– Nắm được thủ tục hồ sơ công trình trong doanh nghiệp Xây dựng.
– Hiểu cách hạch toán, tập hợp chi phí trong công ty xây dựng.
– Tính giá thành công trình xây dựng (đặc biệt trường hợp công trình có dở dang)
– Lập báo cáo tài chính và sổ sách trong DN
– Hiểu được khái niệm, mục đích của dự toán công trình xây dựng.
– Thực hành bóc dự toán, phân tích số liệu sau khi bóc.
– Nắm được phương pháp sử dụng phần mềm MISA 2017 để sử dụng linh hoạt trong công việc.

Điều kiện để tham gia được khóa học

– Đã học qua nguyên lý kế toán
– Biết định khoản kế toán
Tài liệu khóa học kế toán xây dựng trên phần mềm MISA 2017
– Học viên được tặng phần mềm MISA 2017 (có bản quyền miễn phí) để thực hành.
– Học viên tải bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp sống đính kèm dưới khóa học về để thực hành.
– Thực hành lên BCTC trên phần mềm MISA 2017 từ chứng từ sống của doanh nghiệp thực tế.

Nội dung chương trình học

1. Hướng dẫn phương pháp sử dụng phần mềm MISA 2017 để linh hoạt sử dụng trong việc làm kế toán.

2. Hệ thống phương pháp hạch toán kế toán trong công ty xây dựng.

3. Khai báo danh mục đầu kỳ

4. Khai báo số dư đầu kỳ

5. Hạch toán các nghiệp vụ
– Mua NVL đầu vào (mua NVL qua kho, dùng luôn không qua kho, mua NVL chưa thanh toán, thanh toán ngay, có chi phí vận chuyển …)
– Kế toán CCDC, chi phí trả trước (mua mới, ghi tăng, phân bổ cuối kỳ…)
– Kế toán TSCĐ (Mua TSCĐ, khấu hao, thanh lý…)
– Kế toán kho (Theo dõi kho NVL, CCDC, hàng hóa…)
– Kế toán doanh thu công trình (ghi nhận doanh thu, những lưu ý khi xuất hóa đơn cho công trình …)
– Kế toán tiền lương (hệ thống những lưu ý về chi phí nhân công trong công y xây dựng, lập bảng chấm công, tính lương, hạch toán lương và các khoản trích theo lương …)
– Kế tiền (hạch toán nghiệp vụ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng…)
– Kế toán giá thành công trình (phân tích để chọn phương pháp tính giá thành phù hợp với DN, hướng dẫn cách tập hợp chi phí riêng, phân bổ chi phí chung, thực hành tính giá thành của công trình thực tế có dở dang cuối kỳ…)
– Các bút toán cuối kỳ
– Các bút toán kết chuyển lãi (lỗ)

6. Kiểm tra, cân đối số liệu
– Nêu phương pháp kiểm tra tất cả các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán.
– Kiểm tra chỉ tiêu kho, kiểm tra số liệu các sổ theo dõi kho
– Kiểm tra tính đúng đắn của số liệu tổng hợp và chi tiết.
7. Lên báo cáo tài chính.
Hướng dẫn kỹ bản chất của các chỉ tiêu từ bảng cân đối tài khoản để lên các báo cáo khác gồm:
– Bảng cân đối kế toán
– Bảng kết quả kinh doanh
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Thuyết minh báo cáo tài chính

8. Hướng dẫn cách in những loại sổ sách nào để lưu lại cuối năm.

9. Nhấn mạnh những kỹ năng phần mêm MISA 2017 để phục vụ cho quá trình làm kế toán.

Nguồn: https://kinhtequocdan.com

Xem thêm bài viết khác: https://kinhtequocdan.com/tai-chinh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here