Bài 1 khóa học kế toán sản xuất thực hành

0
80Bài 1 khóa học kế toán sản xuất thực hành
Đăng ký kênh youtube tại đây:
============================================
Xem nội dung, học thử miễn phí tại đây:

Toàn bộ chương trình học của khóa kế toán sản xuất thưc hành

1. Khai báo danh mục đầu kỳ

2. Khai báo số dư đầu kỳ

3. Hạch toán các nghiệp vụ
– Mua NVL đầu vào (mua NVL chưa thanh toán, thanh toán ngay, có chi phí vận chuyển …)
– Kế toán CCDC, chi phí trả trước
– Kế toán TSCĐ (Mua TSCĐ, phân bổ, thanh lý…)
– Kế toán kho (Theo dõi kho NVL, CCDC, hàng hóa, thành phẩm …)
– Kế toán bán hàng hóa, thành phẩm (hạch toán hóa đơn bán hàng hóa, thành phẩm, ghi nhận doanh thu, chi phí bán hàng …)
– Kế toán tiền lương (lập bảng chấm công, tính lương, hạch toán lương và các khoản trích theo lương …)
– Kế tiền (hạch toán nghiệp vụ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng…)
– Kế toán giá thành sản phẩm (phân tích để chọn phương pháp tính giá thành phù hợp với DN, hướng dẫn cách tập hợp chi phí riêng, phân bổ chi phí chung…)
– Các bút toán kết chuyển lãi (lỗ)

4. Kiểm tra, cân đối số liệu
– Nêu phương pháp kiểm tra tất cả các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán.
– Kiểm tra chỉ tiêu kho, kiểm tra số liệu các sổ theo dõi kho
– Kiểm tra tính đúng đắn của số liệu tổng hợp và chi tiết.

5. Lên báo cáo tài chính
Hướng dẫn kỹ bản chất của các chỉ tiêu từ bảng cân đối tài khoản để lên các báo cáo khác gồm:
– Bảng cân đối kế toán
– Bảng kết quả kinh doanh
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
– Thuyết minh báo cáo tài chính.

6. Hướng dẫn lập sổ sách tự động
Hướng dẫn dùng hàm excel đơn giản để lập các cáo cáo tự động như: – Sổ cái các tài khoản.
– Sổ chi tiết tài khoản.
– Các báo cáo chi tiết.

7. Hướng dẫn cách in những loại sổ sách nào để lưu lại.

8.Làm rõ các quy định về định mức trong doanh nghiệp sản xuất đang hiện hành.
Hướng dẫn thực hành định mức và chuẩn bị hồ sơ đi kèm.
9. Hướng dẫn lập sổ sách tự động

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here