3 loại Báo cáo Tài chính cơ bản

7
81Bản chất và mối liên hệ của 3 bản Báo cáo Tài chính: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh & Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Trang của mình: vienphan.wordpress.com

Nguồn:https://kinhtequocdan.com/

7 COMMENTS

  1. Video dễ hiểu, bổ ích. Mong c ra tiếp các video về kiến thức tài chính doanh nghiệp như là các chỉ số quan trọng, cách đọc hiểu phân tích bctc trong thực tế ❤

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here