11 Các loại hợp đồng thuê

0
26Công thức kiếm tiền tỷ từ thuê và cho thuê bất động sản

Phần 1 – Tổng quan
Bài 1 – Giới thiệu
Bài 2 – Tại sao nên kinh doanh thuê và cho thuê bất động sản
Bài 3 – Bí quyết thành công trong lĩnh vực thuê và cho thuê bất động sản
Bài 4 – Xây dựng công ty vận hành thuê và cho thuê tự động
Bài 5 – Xây dựng hệ thống kinh doanh thuê và cho thuê giá trị

Phần 2 – Thuê và cho thuê bất động sản
Bài 6 – Phân loại bất động sản thuê và cho thuê
Bài 7 – Phương pháp tìm nhà thuê
Bài 8 – Định giá nhà thuê
Bài 9 – Phương thức đàm phán
Bài 10 – Hình thức đặt cọc
Bài 11 – Các loại hợp đồng thuê
Bài 12 – Marketing cho thuê bất động sản

Phần 3 – Tạo hệ thống kinh doanh thuê và cho thuê bất động sản
Bài 13 – Mục tiêu dài hạn
Bài 14 – Mục tiêu trung hạn
Bài 15 – Mục tiêu ngắn hạn
Bài 16 – Kế hoạch chiền lược
Bài 17 – Nâng giá trị lãnh đạo
Bài 18 – Câu chuyện cuộc đời
Bài 19 – Câu chuyện thành công

Phần 4 – Quản lý hệ thống bất động sản thuê và cho thuê
Bài 20 – Quản lý bất động sản, tài chính, khách hàng và nhân sự
Bài 21 – Chiến lược phát triển

Phần 5 – Huy động vốn
Bài 22 – Những thương vụ thành công
Bài 23 – Các phương thức huy động vốn, tận dụng đòn bẩy tài chính

Phần 6 – Đầu tư bất động sản
Bài 24 – Nguyên tắc trong đầu tư
Bài 25 – Các kiểu nhà đầu tư
Bài 26 – Tổng kết và lời khuyên

Nguồn: https://kinhtequocdan.com

Xem thêm bài viết khác: https://kinhtequocdan.com/bat-dong-san

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here